Calabria

Význam: Kalábrie

Další latinský slovník

Voveo

slibovat, zaslibovat

Tectum

střecha, krov, kryt, příbytek, byt, obydlí

Impeditus

nepřístupný, neschůdný

Debacchor

šílet, zuřit, bouřit, vybouřit se

Indubius

nepochybný

Conspectus

dohled, pohled