Calabria

Význam: Kalábrie

Další latinský slovník

Ubi

jakmile

Coronam dicare

modlit se růženec, říkat růženec, odříkat růženec

Ovile

ovčín, ovčí n. kozí chlév

Vultus

tvář, obličej, výraz obličeje

Ferrum

železný hrot (u šípu či kopí)

Fiducia

důvěra