Extra ordinem

Význam: mimořádně

Další latinský slovník

Explorator

vyzvědač

Catharus

katar

Onus

břímě, náklad, tíha

Nempe

ovšem, arci, zajisté, patrně

Pomorani

Pomořané

Permaneo

zůstat, setrvat