Antiquus

Význam: někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Další latinský slovník

Ante

na (ante pectum RS 46 aj. je asi spíš na hrudi než před hrudí)

Spalato

Split

Belasius

Blažej

Perfero

snášet

Deterreo

odradit, odstrašovat

Mansus

(délková míra, MLLM neupřesňuje)