Antiquus

Význam: někdejší, dřívější, bývalý, starý, dávný (který již není) ; odvěký, starý, starobylý, starodávný, starožitný ; ctihodný (stářím) ; dobrý, starořímský ; poctivý ; přednější, důležitější, pilnější ; cennější

Další latinský slovník

Hordeacius

ječný, ječmenný

Protestor

dosvědčovat, veřejně dosvědčovat, vypovídat, tvrdit, prohlašovat, přiznávat se

Omnipotens

všemohoucí, všemocný

Later

cihla

Incestus

krvesmilstvo, incest, smilstvo

Nubo

provdat, vdát