Rationem reddo pro alqa re

Význam: skládat účty z čeho

Další latinský slovník

Rescisto

zvědět, dozvědět se

Massa

(form. mansus)

Specialis

(in speciali překládá WEH "especially")

Retrorsum

nazpět, zpět ; obráceně (přen.)

Subruo

podrýt, podbourat

Salus

bezpečnost