Ceterum

Význam: ostatně ; (v protivě k záporu) ostatně však, avšak, ale, však, pak, nýbrž, naopak

Další latinský slovník

Concludo

zavřít, uzavřít, uzavírat ; shrnout, obsáhnout, (pas.) být obsažen ; uzavírat, vyvozovat, vyvozovat závěr, usuzovat, dovozovat

Pertinacia

neústupnost, tvrdošínost

Assertus

přiřčený, ustanovený ; tak řečený, tak zvaný, údajný

Gratia

(v souvislosti s inkvizicí) (viz Fournier I, 268, pozn. 105)

Palma

dlaň, ruka