Incautus

Význam: opatrný, obezřetný, netušící

Další latinský slovník

Vergogretus

vykonavatel soudu

Adductus

přiveden, pohnut, sveden

Ficta

nesmysly

Dobletus

halena, kabátec (MLLM blouse - doublet, tvar gen. a rod neuvedeny ; LL sub doublet: mužský krátký přiléhavý kabátec z 15.-17. stol. ;

Produco

protahovat

Parvus

malý, maličký, drobný, skrovný, nepatrný ; málo ; krátký (o čase, zejm. pak věku) ; slabý, slabounký, tichý ; neschopný, nedostatečný ; nízký, prostý (o postavení) ; malicherný, bezvýznamný, všední, obyčejný, nezávažný ; chatrný