Blandior

Význam: lichotit, pochlebovat ; lichotit, lahodit, vábit (k požitku)

Další latinský slovník

Front

čelo ; výraz obličeje, zevnějšek ; průčelí, přední strana ; šířka ; titulní strana ; čelo, fronta (voj.)

Digitus

prst

Immanis

obrovský, ohromný

Remus

veslo

Cotidie

každodenně

Cibus

pokrm, strava