Terra Francigena f.

Význam: síran měďnatý (sic LMALB, zde citace textu, ověřeno ; název podle místa těžby)

Další latinský slovník

Iudico

soudit, rozpoznat

Omitto

pustit, opustit ; vzdát se, zanechat čeho, nechat stranou, nechat bez trestu, pustit ze zřetele ; mlčky přejít, pominout, opomenout co, nezmínit se o čem, nemluvit o čem

Suffero

vézt

Mensura

míra, měření, měřítko

Sollemne

slavnost, bohoslužba ; oběť, žertva ; blahopřání

Caba

kopyto (koňské)