Carcassensis

Význam: carcassonský

Další latinský slovník

Lavo

umývat, koupat

Curro

(o čase: tempus quo currebat MCLXXIIII: takto TDH 319:32)

Suppliciter

pokorně, prosebně

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat

Urbevetanus

orvietský (související s italským městem Orvieto)

Idest

to jest