Amplexio

Význam: objetí, objímání, obejmutí (LMALB ani Pražák nic, ale lat-fr ano a TDH 317 užívá ve formě amplexcio)

Další latinský slovník

Impedimentum

překážka

Consequor

následovat, pronásledovat, stíhat

Sui

sebe (genitiv zvratného zájmena pro 3. osobu, předmět musí být v klas. lat. totožný s podmětem)

Papa

papež

Commemmoro

připomínat, vzpomínat