Merito

Význam: právem

Další latinský slovník

Extraho

vytahovat, vytrhnout co ; vyprostit, dostat koho odkud, vysvobodit ; vyrvat, násilně odejmout ; protahovat, zdržovat, prodlužovat, oddalovat ; mařit, marně trávit (čas), promarnit, přijít nazmar (v pas.)

Absque

kromě, bez

Diurnus

denní

Non dubitare

nepochybovat, být přesvědčen

Discurro

rozbíhat se, rozptylovat se ; rozvinout se (voj.) ; pobíhat, těkat ; obcházet, cestovat z místa na místo (DZ ex RS 48)

Autem

avšak, ale ; pak, dále ; (někdy též výplňkové slovo, které se nepřekládá)