Armamentum

Význam: lodní výzbroj

Další latinský slovník

Machinatio

strojové zařízení, stroj, přístroj

Impius

bezbožný

Naxia

provinění

Vultus

tvář, obličej, výraz obličeje

Confuto

porážet, zpřevracet ; zeslabovat, oslabovat, tlumit ; vyvracet (tvrzení)

Reputo

vypočítat ; uvážit, rozvážit, promyslet ; pokládat, mít za