Acquiesco

Význam: přijmout (radu), uposlechnout

Další latinský slovník

Promoveo

pohnout

Exercitatio

obratnost, cvičení

Antiquitus

od starodávna, odedávna, odjakživa ; dávno, před věky, pradávno, za starých dob, v dávných dobách

Consolamentum facere

udělit consolamentum (katarský křest)

Quispiam

někdo, něco, kdokoli, cokoli, nějaký

Satisfacio

omluvit se, ospravedlnit se