Verecundia

Význam: bázeň ; skromnost, uměřenost

Další latinský slovník

Oratio

modlitba ; řeč, mluva ; výraz, projev ; vylíčení ; tvrzení, výpověď, výklad ; předmět, látka, téma (řeči) ; výmluvnost

Condomina

spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Insolitum n.

nezvyklá věc, neobyčejná věc

Admoneo

připomínat, upomínat, upozorňovat ; napomínat, nabádat, pobízet

Saevio

zuřit, vztekat se, řádit

Carcassona

(geogr.) Carcassonne