Immineo

Význam: být blízko, blížit se, hrozit

Další latinský slovník

Pio

očišťovat (nábožensky), usmiřovat, zažehnávat, odčiňovat, napravovat ; odvracet ; usmiřovat, konejšit, naklonit si, uctívat

Nudus

nahý, obnažený

Venatio

lov, hon

Ambactus

služebník

Fugae se mandare

dát se na útěk

Quid

co, jak, proč