Calliditas

Význam: zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost

Další latinský slovník

Mas

samec

Ademo

odebrat

Purgatio

(viz duv. hist. 115)

Dispositio divina f.

řízení Boží, Boží vůle

Heremita

poustevník

Doctor

učenec