Calliditas

Význam: zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost

Další latinský slovník

Honestus

vážený, čestný, ctěný

Alius

jiný, jinaký

Cibus

pokrm, strava

Malum punicum

granátové jablko

Cingo

obklopit, obkličovat, obtáčet

Conmendo

(viz commendo)