Calliditas

Význam: zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost

Další latinský slovník

Tunc

(MLLM nic)

Usus

zkušenost

Pristinus

dosavadní

Pl.

chladné podnebí

Poetovio

město v Pannonii, nynější Ptuj (sic) (Pettau) ve Štýrsku

Suggillo

pohmoždit, ztlouci, zmlátit, nadělat modřiny ; posmívat se, tupit