Cognata

Význam: příbuzná, pokrevní příbuzná ; pokrevní přítelkyně (má sourozenec ženský tvar? Nenal. pravidla ani cz-fr, nicméně velmi dobrá F7 Word 2000+ potvrzuje sourozenka i sourozenkyně)

Další latinský slovník

Donum

dar ; obětina, oběť, záslibný dar ; vojenská vyznamenání, čestné odznaky (v pl.)

Dico

zaslíbit, zasvětit ; zasvětit, věnovat, oddat, odevzdat

Paucites

hrstka

Co(rceo

držet na uzdě, krotit, trestat, kárat

Laicus

laik

Actus

(význam "puzení" nenal. v Pražákovi ani LMALB, jen pohánění, popohánění, bez uvedení, že i v přeneseném smyslu ; WEH nicméně "impulse")