Amplius

Význam: hojněji, více, víc, větší počet ; déle, více než ; napříště, do budoucna ; důkladněji, více důkazů (formule, kterou se odročovalo soudní řízení)

Další latinský slovník

Crebs

(Pražák nic)

Volgo = vulgo

obecně, všeobecně, vůbec

Determino

vymezit, ohraničit (místo) ; určit, stanovit ; končit, naplňovat ; vymezovat, určovat (pojem, význam slova) ; rozhodovat, rozsuzovat ; (refl.) rozhodnout se, dohodnout se ; vykládat, vysvětlovat, pojednávat ; disputovat

Iudico

soudit, rozpoznat

Dispositio

ukládání? (ve spojení dispositio penitencie ukládání pokání)

Tantum ... quantum

tolik ... kolik