Heresimarcha

Význam: arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Další latinský slovník

Alienata mens

zmatená mysl, nepříčetnost, pomatenost, šílenost

Ad tempus

načas, dočasně, na okamžik, na chvilku, prozatím ; v určený čas, v pravý čas, včasně

Plenus

plný

Inquam

pravím, pravíš, praví

Fractus

zlomený, zesláblý

Prospectus

obsah (soupis kapitol nějakého literárního díla)