Heresimarcha

Význam: arcikacíř (toto a jen toto LMALB s výkladem: opinionum pravarum de religione conceptarum auctor, sectator, haereticorum caput)

Další latinský slovník

Avaritia

chamtivost, lakota

Ad amplius

více, napříště

Publice

všeobecně

Saeculum

lidský věk, pokolení, rod, generace ; lidé jedné doby, věk ; věk vůbec, doba ; časovost ; století

Comparo

(refl.) připravovat se, chystat se ; chystat co, připravovat se k čemu, hotovit se k čemu ; stanovit, určit

Natalis

narození se týkající