Odium iustum

Význam: oprávněná nenávist

Další latinský slovník

Fungor

být činný v čem, vykonávat, konat, provádět, plnit ; zastávat, spravovat, zabývat se čím (o úřadu, zaměstnání, povinnosti) ; dostát čemu ; dodělat, vyřídit, pořídit, vykonat ; působit v úřadě, konat službu, zastávat práci, mít nějaké postavení

Per fidem

proti danému slovu, zrádně

Mercatura

obchod, obchodování

Planicies

rovina, pláň

Placeo

líbit se, zalíbit se, být oblíbený, být po chuti, vyhovovat

Secius (secus

později (hůře, špatně)