Incontinenti

Význam: hned, ihned (MLLM, 264 ; uvádí jen in continenti psáno zvlášť pod continens a tam má tuto informaci ; dohromady Fournier I, )

Další latinský slovník

Purgatorius

související s očišťováním Panny Marie (MLLM jen toto, Pražák nic) ; očistný (DZ pro "ignis purgatorius", tj. očistný oheň, rozuměj očistec)

Nudus

nahý, obnažený

Septies

sedmkrát

Pomum vetitum n.

zakázané ovoce (takto Moneta 111b ; pozn. aparát ibid. cituje totéž vyjádření u Bonacursa)

Pretium

cena, peníze

Ultro citroque

sem i tam