Brachium

Význam: předloktí, rameno

Další latinský slovník

Ad multam noctem

když již noc postoupila

Ramus

větev, halus

Exequor

plnit, dosáhnout něčeho

Impedio

poutat, zaplétat, zamotat ; dělat neschůdným, nepřístupným ; zaplést, zamotat, zmást ; překážet, zabraňovat, být na závadu, vadit, ztěžovat, zdržovat, mařit, znemožňovat, překazit

Morans

prodlévající, zůstávající ; přinejmenším ve střv. latině i bydlící, sídlící, dlící, žijící

Offendo

dotknout, narazit