Armatus

Význam: ozbrojený

Další latinský slovník

Anno dominicae incarnationis + číslo

roku X od Vtělení Páně

Testor

tkadlec (správně textor)

Incertus

neověřený, nejistý

Neque autem

vskutku ne

Placo

usmířit

Amb-

předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")