Calegarius

Význam: švec

Další latinský slovník

Judico

(form. iudico)

Revera

vpravdě, skutečně, opravdu

Pervenio

přijít

Responsorium

responsorium, responzorium

Aliquotiens

několikrát

Cubile

lůžko