Calegarius

Význam: švec

Další latinský slovník

Pario

získat, nabýt

Sino

dovolit, dopustit

In fugam conicere

dát se na útěk

Prodo

vydávat, připomínat

Rescisto

zvědět, dozvědět se

Habere ex

vyvodit z