Absolutio

Význam: zproštění, vysvobození, osvobození (zejm. na soudě) ; dodělání, dokončení ; dokonalost, úplnost ; odvázání, odpoutání ; rozhřešení (DZ)

Další latinský slovník

Adorulum

houska

Lamperticus

lombardský

Propria

otrokyně ; nevolnice

Conmendo

(viz commendo)

Perfidia

zrada, zpronevěra

Admitto

pouštět