Absolutio

Význam: zproštění, vysvobození, osvobození (zejm. na soudě) ; dodělání, dokončení ; dokonalost, úplnost ; odvázání, odpoutání ; rozhřešení (DZ)

Další latinský slovník

Nudus

nahý, obnažený

Despicio

opovrhovat, podceňovat

Affirmo

zesilovat, posilovat, upevňovat, utvrzovat ; potvrzovat, stvrzovat ; tvrdit (jako pravdu), jistit, ujišťovat

Ordine

po řadě, za sebou, popořádku

Urbevetanus

orvietský (související s italským městem Orvieto)

Inquam

pravím, pravíš, praví