Ad amplius

Význam: více, napříště

Další latinský slovník

Convertens

propozice, v níž byla provedena logická konverze

Meretricium

prostituce

Desero

opustit, zanechat

Praeda

kořist

Omnino

celkem ; vůbec ; vůbec jen ; úplně, zcela, dočista, nadobro ; ovšem (částice jisticí a připouštějící)