In directum

Význam: přímo

Další latinský slovník

Consulta petere

hledat radu

Incursio

útok, vpád

Primum pilum ducere

být prvním centurionem prvního pilu = nejvyšším

Curia

dvorec

Pretium

cena, peníze

Mediolanensis

milánský