Contraho

Význam: sbírat, shromažďovat, sehnat, stáhnout

Další latinský slovník

Tradux

úpon (révový) ; převod

Dresda

Drážďany

Ulterius

dále (o míře a způsobu)

Hiems

bouře, nepohoda, zimní počasí

Puniceus

růžový, purpurový

Poenas ab aliquo repetere

pokutu bráti na někom, trestat někoho