Nimius

Význam: převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Další latinský slovník

Coepi

začal jsem

Voluntarie

dobrovolně

Religiosus

řeholník, mnich

Extra ordinem

mimořádně

Signa militaria

vojenské oddíly

Lavo

umývat, koupat