Ymo

Význam: (neklas. pro immo)

Další latinský slovník

Humensus

humský (související s Humem, dnešní Hercegovinou)

Bracae

nohavice, široké nohavice

Tempus

čas, doba (obecně i noční doba apod.) ; okamžik, chvíle, hodina ; lhůta, čas, určený čas, čas potřebný k čemu ; pravý čas, příhodná chvíle, vhodná příležitost

Duritia

otužování

Stipendiarius

poplatný

Praescribo

vytknout, naříkat