Petragoricensis

Význam: périgordský

Další latinský slovník

Alteruter ... alterutrum

jeden ... druhého, každý z obou ... toho druhého

Elevatio

pozdvihování

Perditrix

zhoubkyně, škůdkyně

Amplifico

zvětšovat, rozšiřovat

Miseria

bída, neštěstí, obtíž, trápení, utrpení

Repositus

vzdálený