Mendicitas

Význam: žebrota, žebrání

Další latinský slovník

Tot

tolik ; tolikerý

Accedo

přistoupit (v eufem. smyslu Lv 18,14.19, ČEP překládá "přiblížit se k ženě, a též RS 45:10, zde překládám kvůli dvojznačnosti raději "přistoupit" či "vejít k", ač pro eufem. "vejít k" je ve Vg. častější ingredior)

Cognosco

poznat, rozpoznat, uvědomit si

Verisimilis

pravděpodobný

Niteo

lesknout se, hýřit

Si

zda