Caementarius

Význam: zedník

Další latinský slovník

Carnutes

Karnutové (mocný keltský národ)

Infra

dole, vespod, nízko, níže (adv) ; pod (předl. s ak.)

Liberalis

laskavý, štědrý, vlídný

Subterfugio

uniknout

Curs

dvůr (šlechtický, panovnický)

Interdico

zapovědět, zakázat