Caementarius

Význam: zedník

Další latinský slovník

Vacatio

osvobození, zproštění

Consuesco

zvykati

Quamplures

(Pražák nic, MLLM nic)

Custodio

střežit

Esca

jídlo, potrava

Designo

označovat