Caementarius

Význam: zedník

Další latinský slovník

Tandem aliquando

přece jednou

Lassitudo

únava, ochablost

Distinguo

rozdělit, rozčlenit, rozrůznit, rozrůzňovat ; rozlišovat, rozeznávat ; určovat, stanovit, vyznačovat, vyznamenávat ; klást důraz na co ; vyšívat ; pestře barvit, pestře zdobit, krášlit

Diligenter

pečlivě, bedlivě, dbale, svědomitě, horlivě ; přesně, správně, důkladně ; pozorně, obezřele, ostražitě, opatrně

Caementarius

zedník

Beneficium

dobrodiní, laskavost