Pertraho

Význam: přivléci, dovléci, dotáhnout ; zatáhnout kam, vlákat, přilákat

Další latinský slovník

Quo

čímž (kam)

Euangeliarium

evangelistář (obsahuje perikopy z evangelií ; jiné je evangeliář, tj. kniha 4 evangelií)

In animo esse

mít v úmyslu

Confirmo

potvrdit, schválit ; upevnit ; posilnit, posílit, utužit ; povzbudit, dodat mysli ; stvrdit, dotvrdit, dokázat

Castigatus

očištěný

Subsidium

pomoc, posila