Opportunus

Význam: příznivý, vhodný, příhodný

Další latinský slovník

Quot

kolik (táz. i vztaž.)

Prosum

dopomoci k čemu (DZ původně pro RS 42:21)

Lanternarius

nosič svítilny (jeden z otroků) ; sluha, pochop

Decipio

klamat, oklamat, mámit, omámit, šálit, ošálit, podvádět ; podchytit (o ptáčníkovi) ; ujít pozornosti, nebýt pozorován kým ; mařit, trávit, zabíjet (čas)

Desidero

toužit, žádat si, přát si, požadovat, vyžadovat, stýskat si po ; postrádat, pohřešovat

Adiungo

přidružit, získat si