Aratura propria

Význam: orné pozemky

Další latinský slovník

Eris

(form. aeris)

Sordes

nečistota, špína ; špinavost, nízkost, sprostota (častěji v pl.)

Interim

zatím, mezitím

Retineo

zadržet, zdržet

Pedem referre

ustupovat, couvat

Concha

lastura, škeble ; perla ; nádoba lastuře podobná, lahvička (např. se solí, voňavkou)