Aratura propria

Význam: orné pozemky

Další latinský slovník

Fortassis

snad, možná, pravděpodobně, jak se zdá, jak myslím, podle všeho, nejspíš, asi ; asi (u číselného údaje)

Plus iusto

víc, než je slušné (Ovidius, Horatius)

Convenio

1. scházet se, sejít se, shromažďovat se, přicházet, dostavovat se (in locum, ad alqm) ; (tranzitivně) setkat se s kým, zastihnout koho, navštívit koho, zajít ke komu, mluvit s kým (alqm) ; 2. stíhat, žalovat, obesílat koho

Nimis

velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš

Palma

dlaň, ruka

Animatus

živý, oduševnělý ; duševně uzpůsobený, naladěný, smýšlející nějak ; věrně oddaný ; srdnatý, statečný