Aratura propria

Význam: orné pozemky

Další latinský slovník

Prima luce

za úsvitu

Affictus

rozbitý, porouchaný, po pádu poraněný, povalen

Solum

pouze, toliko, jen

Impensus

drahý, nákladný

Inter cetera

především, obzvláště (Pražák takto! viz inter alia)

Inaniter

neprávem, nepodloženě ; marně