Irrumpo

Význam: vpadnout, vtrhnout, vniknout

Další latinský slovník

Nimirum

rozhodně, bezpochyby, očividně

Interim

zatím, mezitím

Incumbo

ulehnout na co ; opřít se o co ; doléhat, dotírat, dorážet na koho ; dát se do čeho, oddávat se čemu, usilovat o co

Intercludo

uzavřít, zamezit, překazit

Utilitas

užitek, prospěch, výhoda, dobro, zdar ; užitečnost, prospěšnost, výhodnost ; upotřebitelnost, vhodnost, schopnost, platnost ; potřebnost

Approbo

souhlasit s čím, schvalovat co ; dokazovat, stvrzovat, potvrdit