Fossata

Význam: příkopy

Další latinský slovník

Ubi

jakmile

Praemitto

napřed posílat

Damno

odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukládat pokutu ; přivodit odsouzení, dát odsoudit ; odsoudit, zavázat koho k čemu, zasvětit, oddat, určit (zejm. záhubě) ; odsuzovat, zamítat, zavrhovat, zatracovat

Tollo

vzít pro sebe, sebrat, odebrat

Hactenus

až sem, až potud (místně), až dosud (časově) ; tak dlouho, až do té doby ; až do té míry, tolik, potud, až sem ; jen tolik

Paradisus terrestris

pozemský ráj