Fossata

Význam: příkopy

Další latinský slovník

Ovum

vejce, jikra, vajíčko

Hesdra

Ezdráš

Anguilla

úhoř

Intrinsecum

nitro?

Percutio

postihnout, otřást, ochromit, pochroumat ; ranit, zasáhnout, zachvátit, uchvátit, dojmout (o duš. dojmech)

Communia pacis

mírové shromáždění