Subsequenter

Význam: (Pražák nic)

Další latinský slovník

Societas

spoluúčast (vojenská)

Praga

Praha

Dimico

potýkat se, bojovat

Sigillifer

strážce pečeti

Quadragena

(Pražák nic, ale v TDH 315 jednoznačně pro čtyřicetidenní období postu u katarů ; srv. quadragesima)

Omnes

celkem (spojení "sunt XVI omnes" je to dobré překládat "je jich celkem 16")