Advoco

Význam: svolávat, přivolávat, povolávat ; volat na pomoc k soudu ; vzývat (bohy)

Další latinský slovník

Debeo

mít povinnost, zasloužit si

Curvus

zakřivený, ohnutý, zahnutý ; klenutý, sklenutý ; křivolaký

Utor

užívat, používat, upotřebit, zacházet s čím, zabývat se čím ; požívat, jíst, živit se čím, žrát ; užívat, využívat, těžit z čeho ; řídit se čím, zachovávat, dbát

Clamor

křik

Hospitium

pohostinství

Iheremias

Jeremjáš