Advoco

Význam: svolávat, přivolávat, povolávat ; volat na pomoc k soudu ; vzývat (bohy)

Další latinský slovník

Conatus

pokus

Abicio

odhazovat

Ago

jednat ; dělat, konat, vykonávat, činit, provádět, provozovat, pracovat, pořizovat ; vést ; pohybovat se, spěchat, hnát se ; razit si (cestu) ; vyhánět, růst (o rostlinách) ; hnát, honit, popohánět, štvát, pronásledovat, odhánět ; plenit

Interpositum

něco nastavené mezi, záminka, překážka

Coemeterium

hřbitov

Afficio

obdařit, opatřit, působit