Cogitatio

Význam: myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Další latinský slovník

Coniugium

manželské spojení, sňatek, manželství ; páření (o zvířatech) ; choť, manžel, manželka

Convaleo

uzdravit se

Subsequor

následovat, jít, táhnout, přidat se

Festum

svátek, slavnost

Speculor

pátrat, slídit

Clam

tajně