Circumvenio

Význam: podvést, obstoupit

Další latinský slovník

Vela cadunt

spouštějí se plachty

Merito

právem

Dogmatizo

vyučovat dogmatiku, vyučovat víru

Subministro

dodávat, dovážet

Oppositus

naproti stojící, protilehlý

Aequalis

rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký