Barbarus

Význam: barbarský, nevzdělaný, krutý, hrubý

Další latinský slovník

Pulvis

prach, prachový mrak

Cimiterium

(form. coemeterium)

Asto

stát u čeho n. vedle čeho ; zpříma stát, trčet, strmět

Hortor

povzbuzovat, popuzovat

Circumvenio

podvést, obstoupit

Tinctio

omočení, ponoření, pohroužení [Pražák et al. neuvádí, ale jinde nal.]