Barbarus

Význam: barbarský, nevzdělaný, krutý, hrubý

Další latinský slovník

Frigus

chlad, zima

Possesio

pozemek, majetek, statek

Edus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Iacobus

Jakub, Jákob

Scapulae

ramena ; lopatky, plece

Augeo

nadsazovat, zveličovat ; obdařit, opatřit, obohatit, zahrnout čím ; povýšit, povznést, vyznamenat ; dospět, dovršit (nějaký věk)