Assero

Význam: přiřazovat, připojovat ; prohlašovat, tvrdit ; přivlastňovat, osobovat si co

Další latinský slovník

Trabunia

Travunja (v Bosně)

Aestus

příboj, vlnobití, vlnění

Veneror

uctívat, ctít ; ozdobit ; prokazovat ; klanět se ; modlit se, vzývat, prosit ; snažně prosit

Possesio

pozemek, majetek, statek

Essedum

válečný dvojkolový vozík

Ascendo

vystoupit, vylézt