Reina

Význam: královna

Další latinský slovník

Velut

jako, jakoby ; takřka, abych tak řekl ; například, jako například, jako, tak třeba

Certus

jistý ; určitý, konkrétní? (DZ ex Fournier I, 280: non recordatur tamen de certo loco)

Debellatrix

pokořitelka, podmanitelka, udatná lovkyně zvěře

Inferus

dolní, spodní

Alo

živit

Ob hanc causam

z té příčiny