Reprendo

Význam: (viz reprehendo)

Další latinský slovník

Sudo

potit se ; přen. zapotit se, dát si práci, lopotit se, namáhat se ; být vlhký, být zbrocen ; vypotit, potit co (ze sebe myšlenky apod.)

Portarius

vrátný, fortnýř

Aereus

(LMALB pod aërius uvádí "metr. aere-" ; metr. je podle seznamu zkratek "metrice", tj. metricky, čímž zřejmě míní zachování rytmu básně ; z tohoto zdá se plyne, že aereus může být též forma aërius, tj. "vzdušný" atd., čemuž odpovídají... pokr. v části 2)

Lagena

láhev, lahvice (hliněná či skleněná), džbán ; (dutá míra)

Stola

dlouhé šaty, štóla

Condono

darovat, odpustit, prominout