Faber telorum m.

Význam: šípař

Další latinský slovník

Mortale peccatum n.

smrtelný hřích

Artus

pevný

Condono

darovat, odpustit, prominout

Fidem facere

dojít víry, uvěřit někomu (pas.)

Mina

mina (váhová a cenová jednotka)

Testificor

dosvědčit, dokázat, potvrdit, svědčit, dokazovat, brát za svědka