Opinionem habere

Význam: být proslulý

Další latinský slovník

Contentus

natažený, napjatý ; úsilný, usilovný, horlivý ; silný, rázný, důrazný

Circum

v okolí, kolem

Saltus

rokle, sráz, stráň, úval

Frumentarius

úrodný, hojný, bohatý obilím

Astringo

utahovat, zadrhovat, zavazovat ; stahovat, svazovat, svírat ; v pas. tuhnout, křehnout ; poutat, vázat, zavázat (duševně, mravně) ; omezovat, držet v mezích

Armamentum

lodní výzbroj