Idcirco

Význam: proto, z té příčiny ; proto, za tím účelem

Další latinský slovník

Fortuna secunda

štěstí

Paro

opatřovat

Commode

náležitě, vhodně

Postulatum

požadavek

Mercatura

obchod, obchodování

Fundamentum

základ, podklad ; hlavní věc, podmínka