Commeo

Význam: přicházet

Další latinský slovník

Misterium

(neklas. pro mysterium)

Quociens

kolikrát

Itaque

[často užíváno jako výplňkové slovo, jež se obvykle nepřekládá]

Nequitia

ničemnost, špatnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhýralost, bujnost ; šibalství

Haedus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Caliga

(Fournier I, 315)